Uutiset

Unionin tuomioistuin täsmensi velvoitetta käydä yhteistoimintaneuvottelut suunniteltaessa joukkovähennyksiä

Published / Updated

Unionin tuomioistuin antoi 7.8.2008 tuomion asioissa C-61/17, C-62/17 ja C-72/17, joka täsmentää yhteistoimintalain (30.3.2007/334) 8 luvun sääntelemiä neuvotteluvelvoitteita suunniteltaessa joukkovähennyksiä tilanteessa, jossa toinen yhtiö käyttää määräysvaltaa työntekijöiden työnantajayhtiössä. Tuomiolla määriteltiin aiempaa täsmällisemmin ja laajemmin ne kriteerit, joiden täyttyessä neuvotteluvelvoite Lue lisää ...

Vaihtelevaa työaikaa koskevien työaikaehtojen mielekkyys osa-aikatyössä 1.6.2018 alkaen

Published / Updated

Työlainsäädännön 1.6.2018 voimaan tulleilla muutoksilla luotiin uusi työaikamuoto vaihteleva työaika. Kyseessä on entuudestaan tunnettu osa-aikatyön muoto, joka nyt erotettiin omaksi erityiseksi työaikamuodokseen. Osa voimassa olevista osa-aikatyötä koskevista työsopimuksista luokitellaan 1.6. alkaen vaihtelevan työajan sopimuksiksi. Edelliseen liittyen työpaikoilla on perusteltua miettiä, Lue lisää ...

Merkittävä korkeimman oikeuden tuomio koskien työaikasidonnaisten työsuhdesaatavien vanhentumista

Published / Updated

Korkein oikeus antoi 12.2.2018 merkittävän työoikeudellisen ennakkopäätöksen KKO 2018:10 koskien työaikasidonnaisten saatavien vanhentumista. Ratkaisu linjaa työsopimuslain mukaisen viiden vuoden vanhentumisajan soveltamisalaa suhteessa työaikalain kahden vuoden vanhentumisaikaan. Ratkaisun myötä työaikalain kahden vuoden vanhentumisaikaa sovelletaan kaikkiin työaikasidonnaisiin korvauksiin riippumatta siitä, onko Lue lisää ...

Lataa lisää